Gratis verzending vanaf €20

Ria Goedhart


Ria Goedhart is hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht.

Huidige taken: domeincoördinator curriculum Master Educational Needs specialisatie Gedrag; teamleider lesplaats Vlissingen; ontwikkelaar en docent van de cursus Begeleiden van leerlingen met een vluchtelingachtergrond en de Master Educational Needs (MEN) specialisatie Gedrag en Expert in het Nieuwkomersonderwijs. 

Eerdere publicaties:
Goedhart, R. (2016). Lesgeven aan nieuwkomers. (S)EN Magazine.1:1 30-33
Goedhart, R. & Geerse, R. (2017). Positieve identiteitsontwikkeling op een superdiverse school. Wat kan de school en de leraar doen op het gebied van sociaal-emotioneel leren en taalverwerving?
Tijdschrift voor Orthopedagogiek 56:5 118-128 

Publicaties

Ria Goedhart