Robert Didden


Robert Didden is senior onderzoeker bij Trajectum, een SGLVG instelling in Zwolle. Hij is als GZ-psycholoog werkzaam bij de polikliniek van Trajectum in Zutphen. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute en de vakgroep orthopedagogiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn wetenschappelijke en klinische interesse gaat uit naar psychische en gedragsproblemen (inclusief verslaving) bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Publicaties

Praktijkboek triple problematiek (2020)

Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking
Robert Didden