Gratis verzending vanaf €20

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub


Mirjam Gevers Deynoot-Schaub studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Daarna heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam een (kwantitatief) onderzoek uitgevoerd naar de sociale interacties en spel van jonge kinderen in kinderdagverblijven. Hierop promoveerde zij in 2006 en alle onderzoeksresultaten zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Sinds 2007 is Mirjam werkzaam bij het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Het NCKO doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar). Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang. Mirjam geeft leiding aan kwaliteitspeilingen binnen diverse kinderopvangsectoren en is betrokken bij de verbetering van interactievaardigheden van ROC-studenten NCKO Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek.

De afgelopen jaren heeft Mirjam veel ervaring opgedaan op het gebied van (de ontwikkeling) van zowel wetenschappelijke instrumenten (ITERS-R/ECERS-R, CIP scales, meetinstrument pedagogische kwaliteit Gastouderopvang) als praktijkinstrumenten (NCKO-Kwaliteitsmonitor, monitor BSO en Monitor Gastouderopvang) voor de kinderopvang. De werkzaamheden van Mirjam voor het NCKO zijn ondergebracht bij het Kohnstamm Instituut waar zij sinds 2009 als senior-onderzoeker werkt. Voor het instituut verwerft zij regelmatig opdrachten van de Nederlandse overheid en andere instanties.

Bron: tekst en beeld www.kohnstamminstituut.nl

Publicaties

De NCKO-Kwaliteitsmonitor (2022)

Hét instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen

De Kwaliteitsmonitor BSO

Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen Inclusief cd-rom en dvd
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub