Gratis verzending vanaf €20

Iris Bollen


Iris Bollen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2011 haar Masterdiploma Opvoedingsondersteuning behaalde. Tijdens en na haar master hield zij zich bezig met het in kaart brengen van de pedagogische kwaliteit bij verschillende kinderopvangorganisaties.

Sinds april 2012 is zij werkzaam als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, waar zij zich met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek bezig houdt. Zij is op dit moment betrokken bij de effectmeting van de peuterschool en het Pre-COOL onderzoek. Verder heeft zij meegewerkt aan verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in samenwerking met het NCKO, onderzoeken m.b.t.de gastouderopvang en onderzoek naar VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase.

Bron: tekst en beeld www.kohnstamminstituut.nl
Iris Bollen