Pinie Smits


Pinie Smits (1963) heeft de opleiding HBO - Jeugdwelzijnswerk te Maastricht gevolgd. Daarna studeerde zij orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij als orthopedagoog gewerkt bij Orthopedagogisch Centrum ‘De Ambelt’ in Zwolle en bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht.

Sinds 1991 werkt zij bij Trajectum, instellingen voor Multidisciplinaire Kinder- en Jeugdzorg. Zij vervult daar de functie van behandelingscoördinator bij MOC ‘Kinabu’, een medisch orthopedagogisch centrum voor residentiële behandeling.

Publicaties

Orthopedagogiek (2015)

Antwoorden op vraagstellingen
Pinie Smits