Mr. Marieke Lips


Marieke Lips ondersteunt kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. Zij is jurist van huis uit, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken, Kindbehartiger, ontwikkelaar van het functieprofiel van de Kindbehartiger, SCHIP begeleider, getraind in systemisch werken en zelf trainer. Marieke zet zich vanuit haar hart, passie en professionaliteit in voor de positie van kinderen en hun rechten. Zij ondersteunt daarbij ook ouders, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar.

Dankzij haar universitaire studie Nederlands Privaatrecht, met een minor Jeugdrecht, heeft Marieke zich gespecialiseerd rondom kinderen en hun rechten. Marieke is zich na haar studie verder gaan specialiseren op het gebied van de ontwikkelingspsychologie van kinderen en betrokken geweest bij projecten rondom het Jeugdrecht

Publicaties

DEES Kindprogramma Werkbladen (2018)

Prijs per set van 25 exemplaren
Mr. Marieke Lips