Gratis verzending vanaf €20

Joyce Langedijk


Sinds Joyce Langedijk tijdens haar SPH opleiding in de periode ‘96-‘99 stage heeft gelopen in de geestelijke gezondheidszorg was zij verkocht. Een prachtig werkveld waarin het samenwerken met de mensen en zoeken naar krachten en mogelijkheden altijd de basis vormden. Tot 2012 is zij werkzaam geweest als persoonlijk begeleider binnen woonlocaties, ambulant en in een trainingscentrum voor jongeren waarbij de “opkomst” van het herstelgericht werken niet meer dan logisch voelde. Het sterkte haar in haar idealisme dat er altijd mogelijkheden zijn. 

Vanaf 2013 tot 2018 heeft zij als methodiekondersteuner binnen Leviaan (voorheen RIBW ZWWF) gewerkt waarbij zij met haar collega’s verantwoordelijk was voor de borging en ontwikkeling van de herstelondersteunende zorg, in het bijzonder de krachten gerichte benadering. Samen met samen met (ervaringsdeskundige) collega’s ontwikkelde en gaf zij trainingen, korte workshops en (team) coaching aan medewerkers, al dan niet in combinatie met hun cliënten of naasten van hun cliënten. 

In 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de Maatschappelijke opvang om als Beleidsmedewerker Inhoud & Innovatie de Krachtwerk methode binnen dnoDoen verder te borgen en te innoveren. Daarnaast heeft zij een eigen trainingsbureau van waaruit zij, bij voorkeur met een ervaringsdeskundige, trainingen en workshops op maat verzorg op het gebied van autisme, ggz en herstel en herstelondersteunende zorg. 

Haar passie, kennis en ervaringen hebben geleid tot het schrijven van het Praktijkboek Herstelondersteunende zorg

Publicaties

Joyce Langedijk