Gratis verzending vanaf €20

Jan Janssens


Jan Janssens (1960) studeerde sociologie en politicologie aan de Universiteit Leiden. Daar had hij vervolgens ook een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker en werkte hij aan een proefschrift over het ambt van Commissaris van de Koningin. Na een intermezzo in de parlementaire journalistiek (Den Haag Vandaag) kwam hij begin jaren '90 in de sportsector terecht. Daar heeft hij zijn belangrijkste werkervaring opgedaan in de sfeer van beleid, management, onderzoek en onderwijs.

Jan heeft aanvankelijk gewerkt als beleidsmedewerker, is vervolgens een onderzoek- en adviesbureau gestart en heeft samen met anderen het Mulier Instituut opgericht. Daarvan is hij zes jaar directeur geweest. Vervolgens heeft hij zes jaar gewerkt als lector Sportbusiness Development bij de opleiding Sport, Management en Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam. Zoals te lezen is in zijn lectorale rede heeft hij zich daar beziggehouden met verschillende projecten op het snijvlak van onderzoek en onderwijs waarin de organisatie van de sport centraal stond. Tegelijkertijd heeft hij ook allerlei activiteiten ontplooid onder de vlag van Chionis, zijn eigen bureau voor advies, onderzoek en organisatie. Sinds Jan in 2015 afscheid heeft genomen als lector werkt hij (weer) volledig zelfstandig.

Naast zijn beroepsactiviteiten heeft Jan ook altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, vaak binnen maar ook wel buiten de sport, zowel in bestuurlijke alsook in uitvoerende functies. Dankzij deze combinatie van beroepsactiviteiten en vrijwilligerswerk spreekt Jan de taal van bestuurders, professionals en vrijwilligers in de sport.

Jan is een man van initiatieven. Altijd al geweest. Zo nam hij tijdens zijn studententijd als vrijwilliger bij een voetbalvereniging het voortouw bij de organisatie van sportevenementen die gericht waren op maatschappelijke integratie van kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen van Vietnamese bootvluchtelingen en kinderen van Turkse en Marokkaanse 'gastarbeiders'. Als beleidsmedewerker van de toenmalige Nederlandse Sport Federatie (nu NOC*NSF) nam hij onder andere het initiatief voor de samenstelling van een gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport. Bij het Mulier Instituut initieerde hij onder meer sportdebatten en -congressen, sportfototentoonstellingen, sportfilm- en documentairefestivals, de uitgave van het Jaarboek Sport - beleid & onderzoek, de verenigingsmonitor en nog veel meer. Als voorzitter van de bestuursraad in Engelen (gemeente 's-Hertogenbosch) blies hij de lokale dorpskrant nieuw leven in en stond hij aan de basis van de samenwerking van organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en sport die resulteerde in het het Engelerhart. In het Bossche was hij ook medeoprichter van Kamers met Kansen 2 Live, een voorziening voor begeleid wonen voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken. Zijn meest recent initiatief is de lancering van NL Sportclub, een community van en voor sportclubs.

Bron: chionis.nl/jan-janssens
Jan Janssens