Gratis verzending vanaf €20

Corrie Haverkort


Corrie Haverkort is filosoof. Ze studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook is zij docent en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in de wijsgerige ethiek m.n. op het gebied van hedendaagse gezinstransities. Ze verzorgt lezingen en cursussen binnen Post HBO instellingen en particuliere organisaties. Momenteel is zij werkzaam bij Popelier Opleiding voor Gezin en Professional waar ze morele dilemma’s m.b.t. ouder- en partnerschap en stiefouderschap aan de orde stelt.

Samen met pedagoog Marlijn Kooistra-Popelier ontwikkelde zij het Stiefouderschapsplan. Bedoeld voor ouders die na hun scheiding met een nieuwe partner een samengesteld gezin vormen. Om stiefgezinnen beter te kunnen begeleiden ontwikkelden ze de Opleiding tot Stiefplan - Coach.
Haar studie ethiek en haar pedagogische achtergrond vormden de laatste jaren de aanleiding om een kwalitatief onderzoek te verrichten vanuit Popelier Opleidingen naar de cognitieve betekenis van emoties en rechtvaardigheid bij scheiding en de komst van een nieuwe partner. Gebleken is dat als er geen recht gedaan wordt aan elkaar, een scheiding bijna altijd uitloopt op een vechtscheiding of op een vermijdende scheiding waarbij ouders geen enkel contact meer hebben over de zorg en opvoeding van hun kind. In samenwerking met advocaat-mediator Aleide Hendrikse-Voogt zijn adviezen en cursussen ontwikkeld om een nieuw model van scheidingsbemiddeling te bewerkstelligen: Weg van het toernooi model.

Naast het geven van lezingen over verschillende filosofische onderwerpen maakt ze als beeldend kunstenaar tentoonstellingen over familiebanden. Momenteel is een nieuwe serie werken in ontwikkeling. www.sabikunstenfilosofie.nl  

Publicaties:
- Bloedband, familie de werkelijkheid verbeeld,  C. S. Haverkort, uitgeverij Kontrast 2008
- Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, Corrie Haverkort en Ed Spruijt, uitgeverij Lannoo-Campus, 2012
- Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012
- Liever Liefde dan de beste buggy, Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier, uitgeverij Pica, sept. 2015 over de overgang van partnerrelatie naar ouderschaprelatie, inclusief de ouderschapsbelofte.
- Vele verschillende artikelen in tijdschriften en boeken.

Opleidingen:
Arnhem:  Academie voor Bewegingsonderwijs, CALO, afgerond in 1977
Zwolle: M.O. tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis,  Hogeschool Windesheim, afgerond in 1991
Nijmegen: Filosofie, specialisatie wijsgerige ethiek, Radboud Universiteit, afgerond in 2005

Fotocredits: Marieke Lubbers Fotografie

Publicaties

Van woede naar redelijkheid (2022)

Emoties, dilemma's en erkenning bij scheiden, nieuwe partner en samengesteld gezin

Werkboek van woede naar redelijkheid: voor hulpverleners (2020)

Gezinsbegeleiders, relatie- en gezinstherapeuten
Corrie Haverkort