Gratis verzending vanaf €20

Félice van der Sande


Félice van der Sande is muzikant en studeerde in 1998 af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag als eerstegraads docent muziek. Sinds 2005 is ze gecertificeerd Muziek op Schootdocent. Ze werkt met ouder/kind-groepen en op kinderdagverblijven. Félice is kinderliedjesschrijver en schrijft regelmatig vakartikelen. Ze presenteerde meerdere malen op internationale conferenties over muziek met jonge kinderen. Ze geeft (bij)scholingen muziek voor pedagogisch medewerkers en op het ROC, waarin de praktische werkwijze van Muziekkwartier centraal staat. Haar ruime ervaring met deze doelgroep heeft geleid tot deze uitgave. Ze deelt hierin haar kennis, zodat zoveel mogelijk kinderen toegang krijgen tot ontwikkelingsgericht muziek maken met oneindig veel plezier. Daarnaast is ze actief als muzikant en arrangeur en geeft ze met de formatie ‘Krulmuziek’ klassieke concerten voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters in het hele land.

Foto: Gerda Hanemaaijer

Publicaties

Muziekkwartier (2022)

Ontwikkelingsgericht muziek maken in de kinderopvang
Félice van der Sande