Gratis verzending vanaf €20

Jeroen Wierstra


Jeroen Wierstra werkt, als systeemtherapeut /dramatherapeut met relaties, individuele cliënten en families. In zijn therapie staat samenwerking en gelijkwaardigheid centraal. Een belangrijk uitgangspunt binnen zijn werk is het creëren van een situatie die spannend maar tevens veilig genoeg is om, in dialoog met elkaar, het te kunnen hebben over dingen die soms moeilijk (of zelfs helemaal niet) bespreekbaar zijn. Om samen met elkaar te zoeken naar mogelijkehden om te kunnen gaan met zorgen en/of moeilijkheden die worden ervaren. Daarbij is aandacht voor de ruimere context waarbinnen deze zaken zich zich voordoen.

Helpend vindt hij het onderzoeken en ontdekken van de verschillende (denk)beelden of gevoelens die cliënten over zichzelf of over elkaar hebben. In gesprek gaan over opvattingen en verwachtingen kan er voor zorgen dat er nieuwe visies en verhalen ontstaan waarmee mensen zich weer kunnen verbinden, zelfs als er verschillende verhalen tegelijkertijd bestaan.

Voor hij zijn eigen praktijk begon in het Lorentzhuis werkte hij bij De Waag in Amsterdam ( centrum voor ambulante forensische psychiatrie) en daarvoor bij Tactus Verslavingszorg. Hij heeft veel ervaring in het werken met ouders en adolescenten, met mensen van diverse afkomst en verschillende culturele achtergronden. Door de jaren heen ontdekte hij al doende, dat eigenlijk alle therapie intercultureel is: wie er ook tegenover je zit, je zult je in de ander moeten verplaatsen om tot een goede dialoog te komen. In zijn werk maakt hij, indien van toepassing, gebruik van drama, non-verbale technieken en audiovisuele middelen. Naast zijn werk als therapeut geeft hij opleiding, training, supervisie, lezingen en workshops in binnen en buitenland. 

Publicaties

Werkboek Kinderen uit de Knel (2022)

Voor ouders
Jeroen Wierstra