Gratis verzending vanaf €20

Janice Greenberg


Janice Greenberg, BSc, DSP, is logopedist en programmadirecteur van Leren praten met plezier - The Hanen Program® voor onderwijskrachten en groepsleidsters van jonge kinderen. Ze heeft jarenlang met ouders en groepsleidsters gewerkt en past haar enorme ervaring toe op het zich nog steeds ontwikkelende programma Leren praten met plezier. Janice Greenberg geeft veel lezingen over de benadering van Hanen om taalontwikkeling en beginnende geletterheid bij kinderen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de eerste jaren van het basisonderwijs te bevorderen. Ook geeft ze wereldwijd trainingen aan logopedisten, leerkrachten en groepsleidsters van kinderen in de voorschoolse leeftijd.

Publicaties

Leren praten met plezier (2019)

Een handboek om de sociale, spraak- en taalontwikkeling van kinderen te bevorderen
Janice Greenberg