Gratis verzending vanaf €20

Diny van der Aalsvoort


Diny van der Aalsvoort is sinds januari 2008 als lector verbonden aan Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie en Faculteit Maatschappij en Recht.

Zij promoveerde in 1994 met de dissertatie 'De bepaling van leerpotentieel bij kinderen van 2 tot 7 jaar met onvoldoende leergedrag' bij de Universiteit van Leiden. Ze werkte als universitair docent achtereenvolgens bij de afdeling Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen (1989-2004), Universiteit Leiden (1994-2007) en Universiteit Utrecht (2007-2008). Sinds januari 2007 is zij verbonden aan de afdeling Klinische en Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Diny van der Aalsvoort werkt, in het kader van internationale onderzoeksprojecten over spel, leerpotentieel en risicofactoren bij het onderwijs aan jonge leerlingen, samen met de Metropolitan Universiteit van Leeds, de Universiteit van Strathclyde, de Universität von Vechta en de Universiteit van Turku.

Daarnaast is ze actief in the European Association of Learning and Instruction en zit ze in de redactie van de volgende tijdschriften: International Journal of Disability, Development and Education, Journal of Early Childhood Research, Educational and Child Psychology, en Educational Research Review. Ook is zij vaste medewerker bij 'Wereld van het jonge kind'.
Diny  van der Aalsvoort