Gratis verzending vanaf €20

Annemiek Harder


Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen.

Annemiek is in 2011 cum laude gepromoveerd bij de RuG op een proefschrift over de (kwaliteit en effectiviteit van de) zorg in de gesloten residentiële jeugdzorg. Ook heeft ze in 2011 een bijdrage geleverd aan Commissie Samson onderzoek naar seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Verder heeft Annemiek Up2U ontwikkeld: een behandelmodule voor professionals in de residentiële jeugdhulp om motiverende mentor/coachgesprekken met jongeren te voeren en zo aan te sluiten bij de persoonlijke passies en motivaties van jongeren.

Ze is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Op internationaal vlak is Annemiek bestuurslid van de European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF). Ook is ze lid van de International Work Group on Therapeutic Residential Care en het International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Verder is ze als redactielid betrokken bij het tijdschrift Residential Treatment for Children and Youth

Publicaties

Uithuisgeplaatste jeugdigen (2020)

Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs
Annemiek Harder