Gratis verzending vanaf €20

Adri van Montfoort


Mr. dr. Adri van Montfoort (1955) is jurist en pedagoog.
Werkte in de jeugdzorg als hulpverlener, onderzoeker en leidinggevende. Promoveerde op een proefschrift over de aanpak van kindermishandeling in ons land. Heeft ruime ervaring in advisering en in het ontwerpen en leiden van projecten. Publiceert sinds 1983 artikelen en boeken over kinderbescherming, aanpak van kindermishandeling, jeugdzorg en jeugdbeleid alsook over de veranderende verhoudingen tussen burgers, markt, gesubsidieerde instellingen en overheid.

Sinds januari 2008 lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid aan de Hogeschool Leiden.
Sinds 1997 raadsheer plaatsvervanger in de familiekamer van het gerechtshof in Den Haag.

Publicaties

Zorgen dat het werkt (2011)

Werkzame factoren in de zorg voor jeugd

Gezinsinterventies (2008)

Aan de slag met problematische opvoedingskwesties
Adri van Montfoort