Gratis verzending vanaf €20

Sophie de Wijn


Na haar eerste boek Verkering na je zestigste (dat in 2007 uitkwam en goed werd ontvangen), kwam er steeds meer een discussie op gang met oudere mensen die een nieuwe partner zoeken.

Naar aanleiding daarvan ontstond het idee een tweede boek te schrijven: over oudere mensen die veranderingen willen aanbrengen in hun al ‘bestaande’ huwelijk of partnerschap.

Sophie de Wijn was aanvankelijk als didacticus werkzaam in verschillende onderwijssectoren, maar al spoedig verlegde zij haar werkterrein naar het bedrijfsleven. Na een interne opleiding maakte ze deel uit van een team dat zich onder meer bezighield met invoering en begeleiding van werkoverleg in diverse bedrijfstakken in Nederland.

Tegelijkertijd nam zij deel aan een eenjarige workshop waarbij mensen uit verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven bijeenkwamen om gezamenlijk creatief bezig te zijn met het begeleiden van ontwikkelingen in organisaties.

Later legde zij zich toe op omgaan met verlies, zij verdiepte zich in rouwprocessen en gaf daar lezingen over. Naar aanleiding daarvan kwam een praktijk tot stand waarin ze counselingtrajecten aflegde met mensen in rouw.

Aan het einde van haar loopbaan ontwikkelde Sophie met een collega een assertiviteitscursus voor 80-plussers, die zij ook samen met succes hebben geleid.

Ook coachte zij mensen met budgettaire problemen.

Sinds het verschijnen van Verkering na je zestigste (coacht zij, op verzoek, oudere mensen die de slagingskans in hun zoektocht naar een nieuwe partner aanzienlijk willen verbeteren.

Sinds het werken aan de twee boeken over liefdesbetrekkingen van ouderen beschouwt zij zichzelf vooral als ervaringsdeskundige en presenteert zich ook als zodanig. Zie ook de website: www.anderssamenleven.nl

Sophie de Wijn is tevens beeldend kunstenaar. De omslagen van haar beide boeken zijn van haar hand.

Publicaties

Verkering na je zestigste

Een gebruiksaanwijzing
Sophie de Wijn