Gratis verzending vanaf €20

Dr. Maarten van der Linde


Maarten van der Linde (1948-2020) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij begeleidde van 1971-1974 geschiedenisonderwijs aan studenten sociologie en was van 1975-2005 docent op Academie/Hogeschool de Horst te Driebergen. Sinds 1980 legde hij zich toe op het in kaart brengen van de geschiedenis van het sociaal werk. Als gevolg van de fusie verhuisde Maarten naar Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort (2005-2013). Zijn benoeming tot bijzonder lector Geschiedenis van het sociaal werk (2011-2013) was een feestelijke afsluiting van zijn docentschap.

Belangrijkste publicaties:

1995 Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde
Kerk, 1945-1966
(dissertatie).

2003 Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor
Jongemannen en de Vernieuwing van Nederland.


2005 De Horst 1945-2005. Biografie van een buitenbeentje.

2006 Feitse Boerwinkel, inclusief denker.

2007 Basisboek Geschiedenis van sociaal werk in Nederland.

2011 Doe wel, maar… zie om. Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk
(Openbare les, 11 november 2011).

2013 met Johan Frieswijk, De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010.

2013 met Jos van der Lans (red.), Canon gehandicaptenzorg. Zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking.


2014 Schatgraven in de geschiedenis van sociaal werk. Over utopieën, wisselende tijdgeesten
en ambachtelijk scharrelen
(afscheidsrede, 14 mei 2014).

Sinds 2008 maakte Maarten als auteur en redacteur deel uit van de Canon sociaal werk. Sinds 2011 tot en met 2019 was hij ook voorzitter van de Vereniging Canon Sociaal Werk.

Publicaties

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2020)

Compleet herziene en uitgebreide druk
Dr. Maarten van der Linde