Jeannette Doornenbal


Dr. Jeannette Doornenbal (1954) is pedagoog. Zij werkt sinds 2006 als lector Integraal Jeugdbeleid – Opvoeding, Onderwijs en Opvang aan de Hanzehogeschool Groningen. Tevens is zij trekker van het thema Participeren & Leren, een van de onderzoeksthema’s is in het HG Centre of Expertise Healthy Ageing. Naast haar werkzaamheden voor de Hanzehogeschool is Jeannette Doornenbal voorzitter van het wetenschapsteam van PACT, een landelijk project Samen werken voor jonge kinderen (www.pedagogischpact.nl).

Publicaties

Jeannette Doornenbal