Gratis verzending vanaf €20

Jeannette Doornenbal


Dr. Jeannette Doornenbal (1954-2021) was pedagoog. Zij werkte sinds 2006 als lector Integraal Jeugdbeleid – Opvoeding, Onderwijs en Opvang aan de Hanzehogeschool Groningen. Tevens was zij trekker van het thema Participeren & Leren, een van de onderzoeksthema’s is in het HG Centre of Expertise Healthy Ageing. Naast haar werkzaamheden voor de Hanzehogeschool was Jeannette Doornenbal voorzitter van het wetenschapsteam van PACT, een landelijk project Samen werken voor jonge kinderen (www.pedagogischpact.nl).

Op 12 maart 2021 is Jeannette Doornenbal overleden aan de gevolgen van longkanker, een vreselijke ziekte die in juni 2019 werd vastgesteld. Ze zat op dat moment nog vol plannen, hoewel ze in juni 2020 zou afzwaaien van haar laatste lectoraat. In het decembernummer van PIP  (2020) werd nog het laatste interview dat Bas Levering met haar had, gepubliceerd.

Publicaties

Jeannette Doornenbal