Gert Schout


Gert Schout (1959) is zelfstandig gevestigd consultant bij bureau OvZO in Groningen. Op verschillende plaatsen in Nederland is hij betrokken geweest bij het opzetten, trainen en evalueren van lokale zorgnetwerken in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz).
Hij schreef boeken en publiceerde in verschillende vakbladen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor sociaal kwetsbare mensen.
In 2007 promoveerde hij bij de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de wisselwerking tussen zorgvermijding en zorgverlamming.
Inmiddels is Gert ook Lector OGGZ bij de Hanzehogeschool Groningen: kijk daarvoor op lectoraten.nl

Voor meer informatie en een lijst publicaties zie:

Gert Schout