Gratis verzending vanaf €20

Ietje Heybroek


Ietje (1948) is afgestudeerd in meerdere studies, Maatschappelijk werk en dienstverlening, de Voortgezette Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg en de postdoctorale opleiding Ouderbegeleiding.

Als hulpverlener heeft ze veel ervaring opgedaan door te werken in een crisisopvanghuis met vrouwen en kinderen. Later door bij Bureau Jeugdzorg Utrecht, als gezinsvoogd het hoofd te bieden aan de problematiek van Multiproblemgezinnen. Ook werkte ze als ouderbegeleider bij een Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) waar ze veel ouders met kinderen met een ontwikkelingsachterstand (ADHD, Autisme of PDD-NOS etc) begeleidde.

Ze is nu hulpverlener in Flevoland en heeft daarnaast haar Praktijk voor Ouder-/Kind Relaties.

Haar ervaring als hulpverlener heeft haar geleerd dat communiceren in relaties moeilijk kan zijn. Er gaat makkelijk iets mis tussen partners, tussen ouders en kinderen, na een scheiding of in stiefrelaties. Misverstanden, ruzies of zelfs een scheiding kunnen daar het gevolg van zijn.

Zij biedt als familie-therapeut volwassenen, kinderen en ouders handvatten aan om te leren communiceren. Kijk ook voor informatie over haar Praktijk of verhalen en tips www.oudersenkinderen.nl Regelmatig zijn er nieuwe verhalen vooral op het gebied van stiefgezinnen op haar site te vinden.

Zelfs is ze ervaringsdeskundige op het gebied van echtscheiding en stiefgezinnen. Ze had zelf twee kinderen toen ze ging scheiden en ze kwam haar huidige partner tegen die weduwnaar was en drie kinderen had.

Ook zij kwamen tijdens de vorming van hun stiefgezin moeilijkheden tegen. Dat dit normaal was en is wisten ze niet. Vandaar dat Ietje graag haar kennis en ervaring deelt met mensen die gescheiden zijn of een stiefgezin vormen of gaan vormen.

Inmiddels heeft zij zich al twintig jaar verdiept in stiefgezinnen. Vandaar dat zij in 2004 het initiatief nam om samen met anderen het boek Samen gesteld. De dynamiek van het stiefgezin te schrijven. Later beantwoordde ze een jaar lang bij ouders online alle stiefvragen die terug te vinden bij www.ouders.nl klik vraagbaken aan en ga dan naar stiefproblematiek (archief)

Verder geeft ze trainingen aan ouders en trainingen aan kinderen na een (echt) scheiding. Ook heeft ze een gespreksgroep voor ouders van een stiefgezin.

Publicaties

Samen gesteld (2013)

De dynamiek van het stiefgezin
Ietje Heybroek