Gratis verzending vanaf €20

Hans Alma


Hans Alma studeerde andragologie in Leiden en psychologie in Nijmegen. Zij werkte als universitair docente godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Vanaf 2003 was zij hoogleraar Psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Per 1 juli 2007 werd zij rector van deze universiteit.  
Momenteel werkt zij  als hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Daarnaast heeft ze een praktijk als coach en trainer in wat ik een 'werkplaats voor zinvol leven en werken' noem.


Website:  www.hansalma.com

Publicaties

Waarvoor je leeft (2009)

Studies naar humanistische bronnen van zin

De parabel van de blinden (2005)

Psychologie en het verlangen naar zin
Hans Alma