Gratis verzending vanaf €20

Margrite Kalverboer


Margrite Kalverboer is als universitair docent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is zowel orthopedagoge als jurist. Haar primaire werkzaamheden op het gebied van onderwijs en onderzoek richten zich op de uitleg en toepassing van kinderrechten vanuit een pedagogisch perspectief ten behoeve van de verschillende juridische procedures en besluitvorming waarmee kinderen in Nederland te maken kunnen krijgen.

Huidige onderzoekswerkzaamheden richten zich op het vreemdelingenrecht. Hoewel gericht op de Nederlandse situatie, zijn de resultaten van het onderzoek internationaal toepasbaar. Samen met Elianne Zijlstra is ze de auteur van de nota De schade die kinderen kunnen oplopen als ze na vijf jaar verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet. Deze nota is door de Stichting Wij willen blijven, gebruikt in het proces dat zij met steun van Stichting Kinderpostzegels hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Dit proces is gevoerd om kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven een verblijfsrecht te laten verkrijgen.

Onderzoek op het gebied van uitleg en toepassing van kinderrechten in het Personen- en Familierecht en het jeugdstraf(proces)recht is in voorbereiding en start naar verwachting in 2008.

Kalverboer was van 1996 tot en met 2002 als gedragswetenschapper en Hoofd Zorg werkzaam in de justitiële jeugdinrichting het Poortje te Groningen. Ze is in 1996 gepromoveerd op een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming naar rapportages door Raadsmedewerkers in zaken rond ernstige opvoedings- en verzorgingsproblematiek.

Kalverboer werd op 5 april 2016 benoemd als Kinderombudsman.

Publicaties

Het belang van het kind in het Nederlands recht (2010)

Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief
Margrite Kalverboer