Gratis verzending vanaf €20

Dorian de Haan


Dorian de Haan studeerde Algemene Taalwetenschap en promoveerde in 1994 op het proefschrift 'Deep Dutch. Towards an operationalization of school language skills'. Haar onderzoek heeft betrekking op taalontwikkeling in kindercentra en basisschool in relatie tot de sociale en cognitieve ontwikkeling.

Naast haar aanstelling bij Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht was zij tot haar pensioen lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan de hogeschool Inholland. 

Domeinen van onderwijs zijn taalontwikkeling, ontwikkeling in intercultureel perspectief en de sociaal-historische theorievorming rond ontwikkeling.
 

Publicaties

Speels, liefdevol en vakkundig (2021)

Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen

The social lives of young children (2007)

Play, conflict and moral learning in day-care groups

Onze Klas, Mijn Wereld

Theorie en praktijk van werken aan sociale competentie, taal en ICT in de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool
Dorian de Haan