Erik Knorth


Erik Knorth, psycholoog, is als hoogleraar Orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de Afdeling Orthopedagogiek, hoofd van de Sectie Jeugdzorg en mede-programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Developmental and Behavioural Disorders in Education and Care: Assessment and Intervention’. Hij houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het terrein van de hulpverlening aan jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Zijn onderzoek, grotendeels extern gefinancierd, betreft het proces en de uitkomsten van jeugdzorginterventies, met speciale aandacht voor de hulp aan jeugdigen die uithuis geplaatst zijn of dreigen te worden. Erik Knorth maakt deel uit van de redactie(raad) van een aantal (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Kind en Adolescent (www.kindenadolescent.nl) waarvan hij redactievoorzitter is. Daarnaast participeert hij in enkele internationale netwerken van onderzoekers op het gebied van de jeugdzorg zoals de International Association for Outcome-Based Evaluation and Research on family and children’s services (IAOBER) en de European Scientific Association on Residential and Foster care for children and adolescents (EUSARF). Erik Knorth is vice-voorzitter van EUSARF en in die rol medeverantwoordelijk voor de organisatie van EUSARF-congressen en symposia. Zijn uitgewerkte oratie verscheen in het samen met Wied Ruijssenaars en Alexander Minnaert gepubliceerde boek Verschillen onderscheiden (www.agiel.nl). Bij Uitgeverij SWP publiceerde hij de volgende boeken:  • Wie zoekt zal vinden…?

    Plaatsing van jongeren in de jeugdhulpverlening (1994, samen met Janine Dubbeldam)
  • Methodiekvernieuwing in de jeugdhulpverlening (2000, samen met Manilde Raadsen)
  • Hulpverleningsplanning in de praktijk: Het perspectief van de groepsleiding (2000, samen met Cora Jongejan en Monika Smit)
  • Marokkaanse jeugd, thuis in een tehuis? (2002, samen met Ruth van Pelt)
Erik Knorth