Gratis verzending vanaf €20

Ingrid van der Bij


Ingrid van der Bij - de Puij studeerde wijsgerige en historische pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft speciale belangstelling voor de geschiedenis van de kinderbescherming in Nederland.
Zij was onderzoeker en medeauteur van het boek ter gelegenheid van het jubileum van de Kinderwetten en de Raad voor de Kinderbescherming in 2005, Honderd jaar kinderbescherming.
Als onderzoeker werkte zij mee aan het deelonderzoek 1, Jeugdzorg in Nederland 1945-2010, in opdracht van de commissie Samson (2012), die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.In 2018 schreef zij samen met prof. dr. Jeroen Dekker een boekhoofdstuk getiteld The practice of the juvenile judge in the Netherlands: the family supervision order as a response tot the sexual misbehaviour of minors, 1922-1940, in de bundel Youth and justice in the western states, 1815-1950, uitgeven door Palgrave Macmillan.
Haar proefschrift sluit aan bij een internationaal vergelijkend programma naar de geschiedenis van de praktijk van de kinderrechtbank en het instituut kinderrechter in de 20e eeuw, getiteld L’enfant et la justice. La pratique des tribunaux pour mineurs en Europe et en Amérique du Nord (1900-1950). Deelnemende landen zijn Frankrijk, België, Canada, Zwitserland en Nederland.      
Zij is verbonden aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het ADNG (Archiefinstelling voor erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde).    
Ingrid van der Bij