Gratis verzending vanaf €20

Yvonne Gerrits


Yvonne Gerrits-Douma (1977) is in 1998 afgestudeerd aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hanzehogeschool te Groningen. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij "Base Groep" (voormalig Jeugdzorg Groningen) op een afdeling voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met ADHD en PDD-nos problematiek. Zij kwam erachter dat er weinig tot geen voorlichtingsmateriaal over ADHD en autistisch spectrum stoornissen is voor kinderen. Zij besloot een voorlichtingsboek te maken voor deze doelgroep, wat haar scriptie "Ben jij anders?" werd.

Base Groep introduceerde het boek als standaard middel in de behandeling van de kinderen. Het boek heeft in 1998 de "Fie van der Hoopprijs" gekregen. Tot 2006 was het boek in scriptievorm verkrijgbaar bij "Base Groep"in Groningen.

Na haar studie ging zij in 1998 als groepswerker aan de slag bij Accare, een kinderpsychiatrische instelling. Zij heeft hier op verschillende afdelingen gewerkt, zowel met kinderen als jongeren. Tijdens haar werk op de puberafdelingen kwam zij erachter dat de vraag naar voorlichtingsmateriaal ook hier bestond en heeft het boek "Verkeerd verbonden?"geschreven. Dit boek is verschenen in 2006.

Momenteel werkt zij nog steeds bij Accare op een klinische groep voor jongeren van 8 t/ m 14 jaar. Naast haar werk bij Accare, doceert zij op verscheidene SPH opleidingen gastlessen over behandelingen van kinderen met psychiatrisch ziektebeelden, met name over autistisch spectrum stoornissen.

Publicaties

Ben jij anders? (2008)

Voorlichtingsboek voor kinderen met ADHD of een contactstoornis
Yvonne Gerrits