Gratis verzending vanaf €20

Margreet Visser


Margreet Visser is coördinator/klinisch psycholoog van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. Zij is cognitief gedragstherapeut en EMDR therapeut. Daarnaast is zij promovendus bij de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling bij de VU en geeft zij lezingen, workshops en trainingen over complex trauma bij kinderen en hun gezinnen, traumagerichte behandeling en vechtscheidingen.
Margreet Visser heeft haar hele carrière (vanaf 1988) met getraumatiseerde mensen gewerkt.

Publicaties

Werkboek Kinderen uit de Knel (2022)

Voor ouders

Kinderen uit de Knel (2019)

Een interventie voor ouders, kinderen en hun netwerk verwikkeld in een conflictscheiding

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren (2015)

Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

HORIZON 5B: therapeutenhandleiding jongeren (2015)

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

HORIZON 3A: Een werkboek (2006)

Voor kinderen over ruzie en geweld in het gezin

HORIZON 3B: Therapeutenhandleiding (2006)

Bij een werkboek voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt

HORIZON 4A: een werkboek (2006)

Voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt

HORIZON 4B: Therapeutenhandleiding (2006)

bij een werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt
Margreet Visser