Gratis verzending vanaf €20

Frank Studulski


Frank Studulski (Rotterdam, 1964) studeerde sociale geografie te Utrecht, met als specialisatie demografie.
Hij werkte bij de Besturenraad PC Onderwijs, de Adviesraad voor het Onderwijs en het ministerie van OCenW. Vanaf 2001 werkt hij bij Sardes waar hij met name is betrokken bij het begeleiden van gemeenten bij brede school ontwikkeling en jeugdbeleid (consultatietrajecten, workshops) als onderzoeker en opsteller van rapporten over onderwijskansen, innovatie en kwaliteitszorg.

Een aantal publicaties over de brede school:


Timmerhuis, A., Westerbeek, K., Studulski, F. Verheijke, J., Burgwal, G. van de (2007). Een quickscan naar community schools: Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk (Schotland), Duitsland, Verenigde Staten en Nederland. Sardes, SvO, OOG Onderwijs en jeugd, Utrecht / Amsterdam 2006.

Studulski, F. (2006). Hoe kunnen brede scholen van elkaar leren?, paper bij de vierde landelijke conferentie brede school, 20 april 2006

Studulski, F. & Grinten, M. van der (2006). Brede scholen in uitvoering. Nieuwe trends en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Amsterdam: SWP

Studulski, F, Kloprogge, Aarssen, J., J. Bontje, D. en Broekhof, K. (2005). Quickscan dagarrangementen in zeven landen. Utrecht: Sardes

Oenen, S. van & Studulski, F. (2005). De pedagogische dialoog. Utrecht: NIZW/Sardes (paper bij 3e landelijke conferentie brede school, 27 januari 2005)

Grinten, M. van der, Walraven, M., Studulski, F. en Hoogeveen, K. (2004). Handboek brede school 0-12 jaar. Utrecht: Oberon/Sardes

Vegt, A.L. van der & Studulski, F. (2004). Kijken door het venster, onderzoek naar acht jaar vensterscholen in Groningen, Amsterdam: SWP

Studulski, F. & Kloprogge, J. (reds.), (2003). Breed uitgemeten. Kwaliteiten en opbrengsten van de brede school, Amsterdam: SWP

Kloprogge, J. & Studulski, F. (2002). Conference paper bij de conferentie de brede school, van hype naar basisvoorziening, 5 september 2002, p. 3-11

Studulski, F. (2002). De brede school, perspectief op een educatieve reorganisatie. Amsterdam: SWP

Publicaties

Beroep op het vmbo (2011)

Over de leerling en zijn onderwijsloopbaan

Op weg naar het integraal kindcentrum (2010)

Genomineerd voor Langeveldprijs 2011
Frank Studulski