Gratis verzending vanaf €20

Frank Studulski


Frank Studulski (Rotterdam, 1964) studeerde sociale geografie te Utrecht, met als specialisatie demografie.  Hij werkte bij de Besturenraad PC Onderwijs, de Adviesraad voor het Onderwijs en het ministerie van OCenW. Vanaf 2001 werkt hij bij Sardes waar hij met name is betrokken bij het begeleiden van gemeenten bij lokaal beleid (voor- en vroegschoolse educatie, Lokaal educatieve agenda, integrale kindcentra en jeugdbeleid) als procesbegeleider en onderzoeker en opsteller van rapporten over onderwijskansen, innovatie en inclusie. 

Een aantal publicaties:

  • Studulski, F. (2023). Het kindcentrum: integraal en inclusief?!, Amsterdam: SWP
  • Studulski, F. mmv Velzen, T. van en Hoogenboom, A. (2018). Leren in de 21e eeuw. Gemotiveerd, onderzoekend en actief. Utrecht: Sardes 
  • Schoonhoven, R. van, Maarse, J. en Studulski, F. (red). (2017). Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo. Utrecht: Sardes/ Actis 
  • Studulski, F. & Kruiter, J. (2016). Handboek kindcentra, Utrecht: Sardes (herzien 2017)
  • Studulski, F. & Kruiter, J. (2016). De gemeente en het IKC, Utrecht: Sardes  
  • Studulski, F. mmv L. van der Bolt en M. Broek (2013). Burgerschap! Dat doen we toch al? Een praktische werkwijze voor de basisschool, Amsterdam: SWP 
  • Studulski, F. & Peterink, S. (reds), (2012). Nieuwe trends in brede scholen en kindcentra. Amsterdam: SWP
  • Studulski, F. & Schoonhoven, R. van (2012). Praktisch vmbo. Het vmbo in beweging. Amsterdam: SWP
  • Studulski, F. (2002). De brede school, perspectief op een educatieve reorganisatie. Amsterdam: SWP

Publicaties

Beroep op het vmbo (2011)

Over de leerling en zijn onderwijsloopbaan

Op weg naar het integraal kindcentrum (2010)

Genomineerd voor Langeveldprijs 2011
Frank Studulski