Gratis verzending vanaf €20

Tom Kroon


Drs. T. M. (Tom) Kroon is wijsgerig en historisch pedagoog. Hij werkte als docent in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (wis- en natuurkunde) en als docent en opleidingsmanager in het hoger pedagogisch onderwijs. Hij ontwierp het theoretisch uitgangspunt van twee methodes morele opvoeding voor het basisonderwijs, creëerde het kader voor de lessen hierin en schreef de bijbehorende handleidingen. Hij droeg voorts bij aan de samenstelling en uitvoering van trainingen voor het jeugd(vormings)werk en stelde brochures voor ouders en onderwijsgevenden samen. Jarenlang was hij lid van de redactie van het tweemaandelijks Pedagogiek in Praktijk magazine (PiP). 

Na zijn pensionering onderzoekt hij, al of niet op verzoek, praktisch-pedagogische vraagstukken rond morele opvoeding, burgerschapsvorming en klimaatbewust opvoeden. Daarover publiceert hij, geeft hij voorlichting en lezingen. Hij is lid van de jury van de door de Stichting Vredeswetenschappen ingestelde PEACE IN PRACTICE HBO RESEARCH AWARD. 

Meer gegevens zijn te vinden op zijn website www.moreleopvoeding.nl

 

Publicaties

De morele intuïtie van kinderen (2014)

Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
Tom Kroon