Jan C.M. Willems


Jan Willems (1952) promoveerde op het vuistdikke Wie zal de opvoeders opvoeden? (1998). En werd vervolgens de eerste hoogleraar Kinderrechten in Nederland. Samen met psychiater Dries van Dantzig richtte hij RAAK op, de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling.

Bij de Universiteit Maatricht  verzorgde onder meer onderwijs op het gebied van volkenrechts­geschiedenis en het thema vreemdeling (recht en rassendiscriminatie / vreemdelingenhaat) en  in de laatste periode voornamelijk (Engelstalig) onderwijs in de internationaalrechtelijke en metajuridische aspecten van de mensenrechten en de rechten van het kind, in het bijzonder in verband met opvoeding (pedagogiek) en kindermishandeling (ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie).

Publicaties

Hier en nu (2021)

Senryu’s
Jan C.M. Willems