Gratis verzending vanaf €20

Jan C.M. Willems


Jan C.M. Willems (1952) promoveerde op het vuistdikke Wie zal de opvoeders opvoeden? (1998). En werd vervolgens de eerste hoogleraar Kinderrechten in Nederland. Samen met psychiater Dries van Dantzig richtte hij RAAK op, de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling.

Bij de Universiteit Maastricht  verzorgde hij onder meer onderwijs op het gebied van volkenrechts­geschiedenis en het thema vreemdeling (recht en rassendiscriminatie / vreemdelingenhaat) en in de laatste periode voornamelijk (Engelstalig) onderwijs in de internationaalrechtelijke en metajuridische aspecten van de mensenrechten en de rechten van het kind, in het bijzonder in verband met opvoeding (pedagogiek) en kindermishandeling (ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie).

Publicaties

Hier en nu | deel 5 (2023)

Senryu’s in genadetijd: Toegift en Kankerdagboek

Hier en nu | deel 2 (2022)

Senryu’s in reservetijd

Hier en nu | deel 3 (2022)

Senryu’s in overlevingstijd

Hier en nu | deel 4 (2022)

Senryu’s in verlengingstijd

Hier en nu (2021)

Senryu’s
Jan C.M. Willems