Prof.dr. Geert van der Laan


Op woensdag 4 oktober 2017 overleed prof. dr. Geert van der Laan, tot 2010 bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ vanwege de Marie Kamphuisstichting. 

Zijn proefschrift ‘Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk’ (1990) en veel andere publicaties van zijn hand, zijn al jaren een inspiratiebron voor professionals in sociaal werk. Hij bekleedde vanaf 1995 tot 2010 als bijzonder hoogleraar de MKS leerstoel Grondslagen van het maatschappelijk werk, eerst aan de Universiteit Utrecht, later aan de Universiteit voor Humanistiek. Vanuit deze leerstoel heeft Geert van der Laan in samenwerking met sociaal werkers en veel andere partijen op tal van manieren de beroepsgroep versterkt en het sociaal werk gefundeerd.In zijn proefschrift heeft hij een communicatief model voor zorgvuldig handelen van maatschappelijk werkers ontwikkeld. In dit driedimensionaal model onderscheidt hij een technisch-instrumentele, morele en persoonlijke dimensie van professioneel handelen. Sociaal werkers passen die in hun werk evenwichtig toe, altijd in een gelijkwaardige dialoog met de cliënt. Dit model biedt een sterk fundament voor ons werk. Het is verwerkt in het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker en in de overige agogische beroepscodes. Daarnaast zijn de drie dimensies opgenomen in de reflectie-eisen voor Gezins- en jeugdprofessionals. En ook in het kersverse, op 6 oktober 2017 gepresenteerde, Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk hebben deze dimensies een plek gekregen.
Prof.dr. Geert van der Laan