Gratis verzending vanaf €20

Dr. Paul Delnooz


Dr. Paul Delnooz studeerde methoden en technieken van onderzoek. Hij is gespecialiseerd in het vergroten van de kritische, creatieve en ondernemende vermogens van mensen, alsook het verhogen van de praktische relevantie van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Voor zijn proefschrift ontwikkelde hij de CAM methodiek met als doel om de kritische, creatieve en ondernemende vermogens van mensen te stimuleren. 
De methode blijkt succesvol bij diverse doelgroepen. Leerlingen en studenten worden meer gemotiveerd om te leren. Leerlingen gaan beter presteren op school. Studenten komen vaker tot innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken en het niveau van hun afstudeerscripties neemt toe.
Ook het personeel van organisaties wordt meer gemotiveerd om te leren en innovatief door het toepassen van deze methode. Ze worden beter in staat in te springen op praktische vraagstukken. Dat wil zeggen: hier oplossingen voor te bedenken en uit te voeren.
En ook bij voetballers blijkt CAM effectief te zijn. De motivatie en prestaties van voetballers waarbij deze methode wordt ingezet neemt significant toe.

In 2007 richtte dr. Paul Delnooz de Innovatie Academie op. Hij werkt in binnen- en buitenland voor scholen en universiteiten en uiteenlopende organisaties zoals waterschappen, voetbalorganisaties en banken. Daarnaast begeleidt hij promovendi, schrijft boeken en geeft lezingen.

Publicaties

Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat? (2023)

Handleiding voor onderzoek in de sociale wetenschappen

De praktische waarde van onderzoek (2019)

Handvatten voor een methodologische aanpak

Beter presteren op school (2019)

Wat werkt wel! Wat werkt niet!
Dr. Paul Delnooz