Gratis verzending vanaf €20

Theo Poiesz


Prof. (em.) dr. Th.B.C. (Theo) Poiesz (1952) verbleef na zijn middelbareschoolperiode (hbs) in de VS voor een jaar Highschool. Terug in Nederland studeerde hij aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme. Hij studeerde af in 1972. Hij vervolgde zijn studie met psychologie in Tilburg en is afgestudeerd in de economische psychologie in 1977 (cum laude). Hij werkte een jaar aan de Eastern Michigan University op het gebied van consumentengedrag. Hierna was hij verbonden aan de Tilburgse universiteit (destijds hogeschool), waar hij in
1983 promoveerde (cum laude). Hij was van 1988 tot 1992 parttime hoogleraar Psychologie van de Reclame en van 1989 tot 1992 parttime hoogleraar Marketing met focus consumentengedrag aan de Universiteit Maastricht. Vanaf was hij 1992 fulltime hoogleraar Economische Psychologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. In 1997 maakte hij een halftime overstap naar TIAS, de businessschool van de Universiteit van Tilburg. In 2004 werden zijn leerstoeltaken hier volledig ondergebracht. In 2007 bood ActiZ hem
een parttime leerstoel Healthcare Management aan, die hij bekleedde van 2006 tot 2016, naast de leerstoel Economische Psychologie. In deze periode was hij ongeveer negen jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg. Van 2015 tot 2018 was hij parttime wetenschappelijk directeur van BrabantAdvies, verantwoordelijk voor de advisering van GS en PS van de provincie Brabant. Gedurende zijn loopbaan is hij onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende academische instellingen in binnen- en buitenland. Hij schreef
een tiental boeken, zo’n twintig boekbijdragen en ongeveer honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Hij begeleidde diverse promovendi.

Zijn belangstelling gaat in belangrijke mate uit naar de verbinding tussen theorie en praktijk bij de concretisering van klantgerichtheid op strategisch, tactisch en organisatorisch niveau. Speciale accenten zijn het Triade-model, een model ter verklaring van het gedrag van mensen (in brede zin: klanten, werknemers, beleidsmakers et cetera), en de Virtual Guardian Angel – een concept dat onderdeel uitmaakt van zijn toekomstvisie op marketing. Hij ontving meermaals de best teacher award van Tias Business School, waar hij eind 2017 afscheid nam. Hij treedt in diverse sectoren op als consultant en is een veelgevraagd spreker.

Publicaties

Theo Poiesz