Micha de Winter


prof. dr. Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is onder meer ingesteld om het belang te benadrukken van normatieve en maatschappelijke aspecten van opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid die in de huidige samenleving zo nadrukkelijk aan de orde zijn. De wetenschappelijke studie van deze thematiek moet het publieke debat hierover informeren en stimuleren.

Publicaties

Boos! (2016)

Over agressie, opvoeding en ontwikkeling M.m.v. Madelon Pieper

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding (2013)

Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding

Opvoeding als spiegel van de beschaving (2008)

Een moderne antropologie van de opvoeding

In de schoolbanken

De complexe en dynamische wereld van het onderwijs
Micha de Winter