Lizzy van Pelt


Lizzy van Pelt (1964), geboren en getogen in het Brabantse vestingstadje Woudrichem, is een denker en een doener. Haar professie is kinderboeken schrijven, haar opleiding Sociale Academie.

Een combinatie van deze twee factoren resulteert niet alleen in het schrijven van boeken, maar ook in het geschrevene willen delen met anderen. De denker profileert zich vooral in het op papier zetten van de verhalen, de doener komt tot uiting in de projecten die Lizzy aan haar werk verbindt, zoals het geven van interactieve lezingen op scholen en in bibliotheken.

Als kind genoot Lizzy van de lange voorleesmiddagen op de schoot van haar grootmoeder. Dit zou nu aan te wijzen kunnen zijn als de basis van haar liefde voor taal. Taal is voor haar meer dan een communicatiemiddel. Het is een instrument waarmee gevoel, emotie, creativiteit, fantasie en (educatieve) boodschappen naar buiten gebracht kunnen worden.

Sinds begin 2005 is Lizzy fulltime schrijver. Het zijn niet enkel kinderboeken die uit haar pen vloeien, maar ze is ook correspondent van een regionale krant en schrijft verhalen en gedichten in het dialect van haar geboortestad. Het schrijven is slechts een deel van Lizzy's dagelijkse bezigheden. Zij heeft een eigen ontwerpbureau waar ze werkt aan een verscheidene opdrachten. Van het ontwerpen van reclameborden tot het schrijven en schilderen van muurgedichten en van vrije kunst tot het uitgeven van een verjaardagskalender.

Lizzy, de denker en de doener, waarin creativiteit als sleutelwoord altijd aanwezig is.
Lizzy van Pelt