Gratis verzending vanaf €20

Ina Bakker


Ina Bakker (1953) studeerde Pedagogiek en werkt thans bij Vilans, het kennisinstituut voor de langdurende zorg. Van 1992 tot 2007 was zij werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW, waar zij verschillende functies bekleedde, waaronder programmacoördinator Opvoedingsondersteuning bij NIZW Jeugd en directeur Professionalisering. In dit kader was zij projectleider van diverse projecten op het terrein van Opvoedingsondersteuning en Jeugdzorg. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van de oudercursussen Opvoeden zó! en Positief Omgaan met kinderen.

Van 1979 tot 1996 was zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UVA), Faculteit Pedagogische Wetenschappen. Zij deed onderzoek en publiceerde op het gebied van opvoedingsondersteuning en preventie.

Publicaties

Samen delen (2014)

Methodiekboek voor opvoedingsondersteuning in groepen NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
Ina Bakker