Gratis verzending vanaf €20

Geraldien Blokland


Geraldien Blokland is pedagoog en vele jaren werkzaam in de opvoedingsondersteuning, waarvan een groot deel bij het Nederlands jeugdinstituut. Zij was initiatiefnemer van de landelijke opvoedtelefoon, schreef methodiekboeken voor individuele en groepgerichte opvoedingsondersteuning en ontwikkelde diverse oudercursussen en lesprogramma’s. Als docent en trainer leidde ze talloze professionals op ook buiten de landsgrenzen zoals in Roemenie.

De afgelopen jaren zette zij zich in voor de invoering van het uit Australië afkomstige Triple P, een effectief programma voor positief opvoeden dat ouders sterkt in hun rol als opvoeder en gedragsproblemen bij kinderen doet afnemen.

In juli 2009 nam Geraldien afscheid van het Nederlands Jeugdinstituut. Als freelance trainer en adviseur verwacht zij nog een aantal jaren in het werkveld actief te blijven. Bij haar vertrek werd ze benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, vanwege haar inzet voor de opvoedingsondersteuning in Nederland.

Enkele publicaties: Over opvoeden gesproken, Samen delen en Wat nou..pubers?

Publicaties

Over opvoeden gesproken (2022)

Methodiekboek pedagogisch adviseren NJi (Nederlands Jeugdinstituut)

Samen delen (2014)

Methodiekboek voor opvoedingsondersteuning in groepen NJi (Nederlands Jeugdinstituut)

Wat nou ... pubers?

Voor ouders die willen opvoeden én loslaten
Geraldien Blokland