Maria Splinter


Maria Splinter is adviseur wetenschapscommunicatie en alumnirelaties van de faculteit Sociale Wetenschappen te Utrecht. Ze is betrokken bij het ontwikkelen van tentoonstellingen over wetenschap, organiseert van lezingenseries voor alumni en andere professionals, treedt op als intermediair voor de media en attendeert journalisten op nieuwe onderzoeksresultaten. Ook is Maria Splinter verantwoordelijk voor de organisatie van dialogen en debatten over de relatie tussen overheidsbeleid, wetenschap en professionele praktijk.
Verder vervult ze een adviserende rol in de case study ‘Polikliniek van de Toekomst’, een project van het UMC Utrecht en de kunstenaarsorganisatie Het Instituut.
Maria Splinter heeft haar studie psychologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht gevolgd en kwam in 1984 terecht op een dichtgeslibde arbeidsmarkt. De tocht langs verschillende tijdelijke (vrijwilligers)banen werd tenslotte afgesloten met een nieuwe functie aan de universiteit op het snijvlak van wetenschap en samenleving. Ze is een geruime tijd werkzaam geweest als coördinator van de wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen. De onderzoeken die via de wetenschapswinkel werden uitgevoerd door studenten voor een keur aan non-profit organisaties, leverden over het algemeen veel maatschappelijke waardering op. Daarnaast is ze onder meer ook als freelancer werkzaam geweest bij onderzoek- en subsidieadviesbureaus.