Gratis verzending vanaf €20

Leila Jaffar


Leila Jaffar heeft vijfendertig jaar ervaring als trainer en adviseur op het gebied van interculturele communicatie. Zij is op dat terrein een van de koplopers in Nederland geworden.  Na jaren als trainer bij Volkshogeschool Drakenburgh in Baarn voor autochtone en allochtone groepen te hebben gewerkt, startte zij in 1991 haar eigen bedrijf Jaffar Consultancy. Zij ontwikkelde een geheel eigen visie en bijpassende trainingsmethoden op het gebied van interculturele communicatie. 
Leila Jaffar heeft in de loop der tijd veel trainingswerk gedaan in de sectoren onderwijs, welzijn, zelforganisaties, politie en marechaussee. De laatste tien jaar heeft zij ook veel opdrachten gedaan in opdracht van de rijksoverheid bij het begeleiden en trainen van interne coaches en vertrouwenspersonen. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde zij samen met de Hogeschool Utrecht gespreksmethodieken voor medewerkers en verzorgde zij hiervoor ook tientallen interne trainingen. De laatste jaren heeft Leila ook vertrouwenspersonen van een aantal rijksministeries getraind in interculturele communicatie en het herkennen van emoties. 
Leila is opgegroeid in Jordanië en spreekt vloeiend Arabisch en Nederlands. Zij heeft jaren als freelance tolk Arabisch voor de piketdienst van Amsterdamse advocaten gewerkt. 
Leila Jaffar is gecertificeerd mediator en vertrouwenspersoon en volgde in Parijs een leergang non-verbale communicatie.

Publicaties

Iedere taal is een wereld (2023)

Interculturele communicatie voor professionals
Leila Jaffar