Gratis verzending vanaf €20

Guus van Montfort


Guus van Montfort heeft een achtergrond in bedrijfseconometrie en daarnaast ervaring op het gebied van ziekenhuisbeleid, conflicthantering en organisatiestructuren. In 1980 promoveerde hij op het onderwerp Production functions for general hospitals, waarmee hij de basis legde voor zijn publicaties over de organisatie van de zorg.

Met werkzaamheden bij onder andere het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, NZi, Achmea Zorg, 
KIWA Carity/Prismant en Actizheeft Van Montfort ruime ervaring in het zorgdomein. Als ( deeltijd)hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant en Erasmus Universiteit Rotterdam combineerde hij (bedrijfs)economie met management en organisatie van zorg. Op dit moment is hij werkzaam als em. hoogleraar/gasthoogleraar “Health Economics & Medical Technology aan de University of Twente. Zijn driedelige serie getiteld “Zorg in perspectief van de cliënt “ – samen met Rob van Wylick-  komt voort uit zijn interesse voor en specialisatie in de economie en de organisatie van de zorg. Hij heeft toezichthoudende functies in de zorg, onderwijs en private zorg. Daarnaast is hij actief als adviseur in de zorg. 

 

Publicaties

De toekomst van de zorg en het zorgstelsel (2024)

Ontwikkelingen, dynamiek en trends in het zorglandschap

Beeld en werkelijkheid! (2023)

Hoe werkt de sturing en bekostiging in de zorg?

Zorg in perspectief van de cliënt (Essay I) (2019)

Het prosumentenmodel: van vóór via mét naar dóór de cliënt

Zorg in perspectief van de cliënt (Essay II) (2019)

Ruimte voor realistische zorgfinanciering op maat

Zorg in perspectief van de cliënt (Essay III) (2019)

Toekomstbestendige zorg vereist herziening wet- en regelgeving
Guus van Montfort