Gratis verzending vanaf €20

Bert Prinsen


Bert Prinsen is een expert op het terrein van opvoedingsondersteuning. Hij was medeontwikkelaar van de programma’s 'VoorZorg', 'Triple P', 'Peuter-in-zicht' en 'Moeders Informeren Moeders'. Sinds 2008 ondersteunt hij de Associatie Intensieve Thuisbehandeling bij de methodiekontwikkeling van videohometraing. Daarnaast hielp hij een richtlijn voor gemeentelijke opvoedingsondersteuning te formuleren en de effectiviteit van de opvoedingshulp in Nederland en Vlaanderen te versterken. Speerpunten in zijn werk zijn de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, de inrichting van de opvoed- en opgroeiondersteuning, het opstellen van de richtlijn opvoedingsondersteuning en de aansluiting van gemeentelijke voorzieningen met de jeugdzorg.
Bert Prinsen is pedagoog. Hij begon zijn loopbaan in de preventieve zorg en was enige tijd docent in het hoger beroepsonderwijs. In 1993 trad hij in dienst bij de afdeling Thuiszorg & Preventie van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, waar het Nederlands Jeugdinstituut uit is ontstaan. In 2011 ging Bert Prinsen met pensioen. Hij werkt nu als zelfstandig adviseur.

Publicaties

Gehechtheid in beeld (2014)

Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg

Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen (2011)

Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg

Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd (2010)

Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)