Gratis verzending vanaf €20

Penny Tassoni


Penny Tassoni is de auteur van vele boeken over kindontwikkeling en het jonge kind, voornamelijk voor studenten en docenten van pedagogische opleidingen.
Penny is opgeleid en werkte als onderwijzeres voordat hij een docent aan de universiteit werd. Ze is een assistent-onderzoeker voor de Kinderbescherming examencommissie CACHE. Ze traint en overlegt met vele organisaties en Educational Authorities (LEAs).

Publicaties

Leren werken met groepen kinderen (2011)

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderenvoor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers DEEL 1

Het spel van kinderen voor professionals (2011)

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers DEEL 3

Rondom het jonge kind (2011)

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers DEEL 4