Gratis verzending vanaf €20

Paul Baar


Dr. Paul L.M. Baar – Universitair docent.

Universiteit Utrecht, opleiding Pedagogische wetenschappen.

Paul Baar heeft de Pedagogische Academie te Deventer in 1986 afgerond. Aansluitend heeft hij de studie Sport, Bewegen en Gezondheid gevolgd binnen Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en is in 1991 afgestudeerd op het thema sportuitval bij het jongensturnen. Sindsdien is hij werkzaam bij deze opleiding, thans als universitair docent Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) met speciale aandacht voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventieprogramma’s en methodieken op het gebied van jeugdsport, jeugdgezondheid, sportbeleid en onderwijs. In 2012 promoveerde Paul Baar op het thema pesten op basisscholen en sportverenigingen en was van 2013 tot en met 2018 lid van de Commissie Anti-pestprogramma’s (in opdracht van OCW).

Publicaties

Op de bank zitten? (2020)

Jeugdparticipatie in de sport: meedoen en mee mogen doen
Paul Baar