Gratis verzending vanaf €20

Ingrid Ligtermoet


Ingrid Ligtermoet studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en begon bij het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), de voorloper van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut), met een stage opvoedingsondersteuning en werk aan het project 'Integrale Vroeghulp'. Daarna deed zij onderzoek en methodiekontwikkeling op de gebieden kinderopvang, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning (ondermeer de oudercursus 'Opvoeden & Zo'), jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en de aanpak van kindermishandeling.

Nog steeds werkt zij bij het NJI, afdeling Jeugdzorg en Opvoedhulp. Het (privé-)initiatief voor de dvd Klein gebaar, groot geluk kwam voort uit haar eigen jeugdervaringen.

Publicaties

Klein gebaar, groot geluk (2008)

DVD plus handleiding (totale duur 128 minuten)
Ingrid Ligtermoet