Simone van de Lindt


Drs. Simone M. van de Lindt is socioloog/sociaal psycholoog en betrokken bij kwaliteitstrajecten over bemoeizorg en schizofrenie volgens de doorbraakmethode. Ze is werkzaam bij het Trimbos-instituut in Utrecht. Naast ontwikkeling en onderzoek op het terrein van de (O)GGZ, adviseert ze bemoeizorgteams en geeft ze trainingen over de zogenaamde Assertieve Outreachende Hulpverlening. Ze is initiatiefnemer en hoofd-opleider van de opleiding Bemoeizorg (RINO Groep Utrecht). Ze schreef onder meer 'Bemoei je ermee, een leidraad voor assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders' (2000), 'Een kwestie van samenspel, sturen en verbeteren van de zorgketen voor zorgmijders, instrument en leidraad (2005) en RIBW bemoeizorg in beeld (2007).

Publicaties

Perspectief op beter (2019)

Hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensen

Bemoeizorg van A tot Z (2015)

Assertieve en outreachende Zorg
Simone van de Lindt