Gratis verzending vanaf €20

Ton van Heugten


Ton van Heugten heeft ruim 40 jaar in de klinische praktijk gewerkt en is inmiddels niet-praktiserend klinisch psycholoog-psychotherapeut. Vroeg in zijn loopbaan werkte hij ruim 10 jaar op een opname-afdeling van een grote ggz-instelling en leerde daar de acute psychiatrie goed kennen. Als behandelaar tussen psychiaters, als medebehandelaar in het team, werd hij beroepsmatig gesocialiseerd als een ‘soort psychiater’, terwijl hij tegelijkertijd de psychotherapie-opleiding deed. Hij leerde te kijken zoals een psychiater en tegelijk zoals een psycholoog.
Zelf beschouwt hij zich als een soort ‘tweetalige’: hij is psycholoog maar even vertrouwd met veel aspecten van de functie en rol van de psychiater. Vanuit deze achtergrond begon hij halverwege de tachtiger jaren al scholing te geven aan psychologen over psychopathologie. Dit tegelijk met scholing en supervisie aan psychologen over cognitieve gedragstherapie.

Naast het behandelaarswerk heeft hij vanaf begin jaren negentig zich beziggehouden met zorgvernieuwing. De eerste jaren betrof dit invoering in de instelling van casemanagement op een manier die toen al dicht aan het latere FACT en psychiatrische rehabilitatie grensde. Na 2000 ging dit geleidelijk over in implementatie in de instelling van herstelondersteunende zorg als doorontwikkeling van psychiatrische rehabilitatie.
Ook als extern adviseur was hij actief bij implementatie van herstelondersteunende zorg. De samenwerking hierbij met ervaringsdeskundigen was voor hem een bijzondere inspirerende ervaring.

De problematieken van cliënten waar hij mee werkte waren uiteindelijk erg divers. Van de mensen met psychosen, (bipolaire) stemmingsstoornissen, ernstige ontwikkelingsstoornissen, neurocognitieve stoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen, tot de cliëntengroepen van ambulante psychologenpraktijken, tot onder meer huilbaby’s.
De laatste (ruim) 10 jaar gaf hij, naast behandeling, veel groepsleertherapie en veel scholing aan psychologen over psychopathologie met betrekking tot de beschrijvende diagnose en DSM-classificatie.

Publicaties

De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie (2023)

Voor gz-psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen
Ton van Heugten