Katja van Vliet


Dr. Katja van Vliet werkt sinds medio 1999 bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker. Tot 2005 was zij hoofd van de afdeling Sociale interventie en tot medio 2003 coördineerde zij het onderzoeksprogramma Maatschappelijke zorg. Momenteel is zij coördinator van de thema ‘s Preventie en Gezondheid en Professionalisering.

Katja van Vliet studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna verrichtte zij als universitair docent bij de Universiteit Leiden onderzoek en verzorgde zij onderwijs over sekse, cultuur en gezondheid(szorg), en communicatie in de gezondheidszorg. Bij het Verwey-Jonker Instituut is zij vooral betrokken bij onderzoek naar vernieuwingen en professionaliteit op het terrein van welzijn, maatschappelijke zorg en volksgezondheid. Sinds 2002 is zij tevens als adviseur verbonden aan de kenniskring 'Sociaal beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling' van de Hogeschool Utrecht.


Titels

Samenspel in de buurt

Burgers, sociale professionals en beleidsmakers aan zet