Gratis verzending vanaf €20

Katja van Vliet


Katja is programmamanager Vitale Delta bij Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. Vitale Delta voert met vier hogescholen en meer dan 30 partners in Zuid-Holland een achtjarig onderzoeksprogramma uit voor het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van jong tot oud. Daarnaast is zij werkpakketleider van het werkpakket Zelf Vitaal van het programma waarbij zij zich met name richt op de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoekthema ‘Vitaliteit van zorgprofessionals.’
Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als programmamanager en als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek in en op de snijvlakken van de gezondheidszorg en het sociaal domein. Na haar promotie in de Psychologie aan de UvA was zij werkzaam bij de Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden/het AZL (nu LUMC), het Verwey-Jonker Instituut en TNO. Daarna was zij als programmamanager en secretaris van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen verbonden aan Zorginstituut Nederland en één van de auteurs van de twee adviezen van de commissie: ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ (2015) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (2016).

Titels

Samenspel in de buurt

Burgers, sociale professionals en beleidsmakers aan zet