Gratis verzending vanaf €20

Froukje Hajer


Froukje Hajer is gericht op het verbeteren van speel- en ontwikkelingskansen van kinderen vanuit het jeugdwelzijnswerk en sociaal cultureel werk.
Zij heeft ruim 35 jaar ervaring in het buurtgericht werken, waarbij de samenwerking tussen onderwijs en welzijn centraal staat.
Het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind is haar inspiratiebron. Zij heeft ervaring in het begeleiden van interdisciplinaire samenwerkingstrajecten. Zij publiceerde op het terrein van het jeugdwelzijnswerk en sociaal-cultureel werk, de Brede School, Speelruimtebeleid en Kinderrechten en ontwikkelde verschillende bijscholingscursussen. Zij was na jarenlange praktijkervaring o.a. werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW (voorloper van het Nederlands Jeugd Instituut) en Jantje Beton.
Zij is tegenwoordig werkzaam als zelfstandig adviseur jeugdbeleid rond ‘Kind, Spel en Ruimte’. Zij participeert zij in vele netwerken, ook internationaal, o.a. rond kinderrechten en childfriendly cities en is actief in verschillende stichtingsbesturen voor vrijwilligersprojecten.
Froukje Hajer