Gratis verzending vanaf €20

Adri Smaling


Adri Smaling (1943) volgde een lerarenopleiding (wiskunde en Nederlands) en studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen met als hoofdvakken mathematische en wijsgerige psychologie. Hij werkte enkele jaren in de vakgroep Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek van de Universiteit van Leiden en promoveerde aldaar in 1987 op het proefschrift ‘Methodologische objectiviteit en kwalitatief onderzoek’. Sinds 1990 is hij als methodoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het laatste jaar als hoogleraar. Begin 2008 ging hij met emeritaat. Zijn aandachtsgebieden zijn: wetenschapstheorie, methodologie van de menswetenschappen in het bijzonder kwalitatief onderzoek, en daarbinnen objectiviteit, dialoog en empathie.

Publicaties

Waarvoor je leeft (2009)

Studies naar humanistische bronnen van zin
Adri Smaling