Floortje Kunseler



Publicaties

Tis knap lastig! (2009)

Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang NJi (Nederlands Jeugdinstituut)